Проблемне питання

Формування інформаційно-комунікаційної та інноваційної компетентостей на уроках фізичної культури в початкових класах з метою розвитку конкурентоспроможної особистості здобувача освіти